Nathold

Nathold
Nathold. Det var i middelalderen ofte tilfældet, at den, der boede på en andens jord, betalte for dette til husbonden blandt andet ved, som det hed, at "holde" ham og hans husstand visse nætter (døgn) om året, være vært for husbonden med følge. Dette overførtes på forholdet mellem konge og undersåtter, således at rigets herreder og byer var pligtige til at "holde" kongen og hans store følge i et vist antal nætter om året. Hver nats hold regnedes, i alt fald i den senere middelalder, til 2 måltider. Kongerne rejste derfor rundt i landet på gæsteri, og var kongen selv forhindret i at komme, drog dronningen, kongebørnene eller de højeste embedsmænd på gæsteri. Ganske på samme måde nød bisperne nathold på deres embedsrejser, snart af bønderne, snart af præsterne og kirkerne.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nathold — nat|hold sb., et, nathold, ene …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”